logo thumb dgep

Carte de identitate la dobândire cetățenie române


Documentele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate

*La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.