logo thumb dgep

Carte de identitate provizorie - CIP

Cartea de identitate provizorie este actul de identitate, care se eliberează cetăţeanului român, în cazul în care acesta nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.

Documentele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate