logo thumb dgep

Taxe

Potrivit HCJ 254/13.12.2021 Anexa 1 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă şi de evidenţă a persoanei prestate de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

 

Nr. crt.  TAXA 
CUANTUM 
1.

Taxă pentru analiza cererii de soluționare a unor cazuri deosebite , în vederea eliberării actului de identitate, în regim de urgență,în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Direcția Generală de Evidență a persoanelor Constanța și efectuarea plății, conform art. 14 alin. 6 din OUG 97/2005

100 lei