logo thumb dgep

Solicitare informații Legislație

Formular Solicitare Informații

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001, pentru a obtine informatiile de interes public, solicitarea in scris trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:


a) Autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

b) Informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

c) Numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

In acest sens, puteti descarca, modelul de Cerere


Solicitare informatii potrivit legii 544/2001