logo thumb dgep

Inregistrarea decesului

Competenţa revine serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia. 

Declararea decesului se face pe baza declaraţiei verbale făcute de membrii familiei decedatului sau,  în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
b) orice persoană care are cunoştinţă despre deces.


Actele necesare pentru eliberare Certificat de deces şi Adeverinţă de înhumare sau incinerare:

 1. - Certificatul medical constatator al decesului;
 2. - Actul de identitate al persoanei decedate;
 3. - Certificatul de naştere al persoanei decedate;
 4. - Certificatul de casatorie al persoanei decedate, daca este cazul;
 5. - Actul de identitate al persoanei care declară decesul;
 6. - Livretul militar sau dupa caz, adeverinţă de recrutare a celui decedat;
 7. - Declaraţie din partea persoanei care declară decesul- dacă nu există act de identitate sau certificate de stare civila ale persoanei decedate;
 8. - Dovada eliberată de Parchet, dacă decesul s-a produs prin sinucidere, accident sau alte cauze violente (termen de înregistrare 48 ore), sau dacă înregistrarea decesului se face la mai mult de 3 zile de la data decesului.


Situaţii particulare:

- În cazul dispariţiei unei persoane, întocmirea actului de deces se face în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, după caz la:

 1. •    Primăria locului de naştere al celui declarat mort;
 2. •    Primăria locului de domiciliu al celui declarat mort (în cazul în care nu se cunoaşte locul de naştere);
 3. •    Primăria de domiciliu a solicitantului (în cazul în care nu se cunoaşte locul de naştere şi nici domiciliul) .

În cazul unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinatate, înhumarea sau incinerarea se face în baza adeverinţei de înhumare sau incinerare eliberată de S.P.C.L.E.P. sau de ofiterul de stare civila din cadrul primăriei unitatii administrativ – teritoriale în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea. Pentru eliberarea adeverinţei de înhumare sau incinerare se vor prezenta certificatul de deces eliberat de autorităţile străine tradus in limba romana si autentificat.