logo thumb dgep

Carte de identitate la expirare, schimbare nume, etc

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBĂRII FIZIONOMIEI, PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

 

În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate solicitanţii se pot prezenta la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un nou act de identitate. În restul situaţiilor solicitarea se face în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

 

Documentele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate