logo thumb dgep

Taxe

Potrivit HCJ 341/2020 si HCJ 342/2020 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă şi de evidenţă a persoanei prestate de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

 

Nr. crt. 

TAXA 

CUANTUM 

1.

Taxă specială pentru activitaţile de evidentă a persoanei prestate de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanei

21 lei

2.

Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim de urgenţă (în termen de 3 zile lucratoare, de la data înregistrării cererii)

10 lei

3.

Taxă pentru eliberarea adeverinţei privind existenţa domiciliului în ţară

10 lei

 

 

Taxele se pot achita la casieria instituției sau în contul Direcției Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, deschis la Trezoreria Constanța: RO96TREZ23121G335000XXXX